MESURES DE SEGURETAT

 • Classes individuals amb cita prèvia
 • Distància de seguretat
 • Metracriltas entre professional-client
 • Ús obligatòri de mascaretes
 • Presa de temperatura (màx. 37,5º)
 • Nateja, desinfecció i ventilació del centre

ACCÈS AL CENTRE

 • Ús de mascaretes ben posades
 • Disponibilitat de gel hidroalchòlic
 • Sense símptomes de Covid-19
 • No haver estat en contacte amb positius o possibles positius de Covid-19
 • No tenir una temperatura superior a 37,5º