moveUp neix amb un clar objectiu: proporcionar els ajuts necessaris als nens i nenes, nois i noies, famílies i escola, per tal d’intervenir psicopedagògicament en els processos de desenvolupament que integren la persona en tots els seus àmbits.
Els valors que fonamenten moveUp es basen des de l’ enfocament de la qualitat humana i professional; des del compromís amb els nens i joves, les seves famílies i els professionals que els envolten, així com, des de l’atenció individualitzada i l’acompanyament en el desenvolupament personal de cadascú.